Wat doen wij?

Onze hulp kan van velerlei aard zijn. Het kan gaan om een handreiking van praktische aard, maar ook om hulp in de vorm van contact en gesprek. Onze hulp kan kortstondig en eenmalig, maar ook een bepaalde periode zijn.

  • boodschappen doen
  • begeleiding bij bezoek aan huisarts of ziekenhuis
  • autovervoer (tegen kilometervergoeding)
  • klusjes in en om het huis
  • administratieve ondersteuning
  • oppas bij plotselinge calamiteiten
  • een bezoekje aan huis voor een gesprek
  • ondersteuning van mantelzorgers

Naast deze vorm van individuele hulpverlening organiseert de algemene hulpdienst ook diverse activiteiten voor veelal oudere personen. Doel is deze groep de gelegenheid te bieden in contact te komen met elkaar in een gezellige en ontspannen sfeer.

Zo wordt iedere derde zondag van de maand in de WOZOCO in Mook een ontmoetingsmiddag gehouden. Hier kan onder het genot van een kopje koffie of een drankje een kaartje worden gelegd, biljart worden gespeeld of eenvoudigweg lekker worden gekletst. Heeft u belangstelling aarzel dan niet en kom eens kijken. Voor eventueel vervoer kan worden gezorgd.

Een volgende activiteit is het wekelijks koffie drinken in wooncentrum Ten Hove in Mook. Deze activiteit vindt plaats op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Samen uit Eten. Iedere maand schuiven alleenstaanden en echtparen aan voor een gezamenlijk etentje in een restaurant in onze gemeente of directe omgeving. Tegen een uiterst schappelijke prijs kunt u genieten van een etentje in een gezellige sfeer. Voor vervoer naar de locatie kan worden gezorgd.
Indien u belangstelling heeft om deel te nemen aan deze eetclub of nadere informatie wilt inwinnen, kunt zich wenden tot Mevr Dienke Hoetink (tel: 024-3580539) of Mevr. Bep Verhoeven (tel: 024-6772820).


vrijwilligers gezocht