Vrijwilligers

Wilt u zich zo nu en dan inzetten voor uw medebewoners, dan doen wij graag een beroep om u als vrijwilliger bij ons aan te melden. In de praktijk wordt u af en toe gevraagd beschikbaar te zijn voor hulp. Dit kan zijn door te helpen bij boodschappen doen, met een klusje in of om het huis, met vervoer naar een ziekenhuis of door op bezoek te gaan. U kunt overigens aangeven welke taken u bij voorkeur wilt uitvoeren.
Om het onderlinge contact tussen de vrijwilligers te versterken worden er jaarlijks, naast een cultureel uitstapje, twee of drie contactmiddagen gehouden.
Mocht u belangstelling hebben om onze huidige groep van 40 vrijwilligers te versterken, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon in uw woonkern.

vrijwilligers gezocht