Vrijwilligers

Voelt u zich betrokken bij het wel en wee van onze inwoners in de gemeente en heeft u gedurende de week een paar uurtjes tijd, dan doen wij gaarne een beroep om u als vrijwilliger beschikbaar te stellen. In de praktijk wordt u af en toe gevraagd beschikbaar te zijn voor hulp aan derden. Dit kan zijn door te helpen bij boodschappen doen, met een klusje in of om het huis, met vervoer naar een ziekenhuis of door op bezoek te gaan. U kunt overigens aangeven welke taken u bij voorkeur wilt uitvoeren.
Ieder jaar wordt gestreefd een aantal cursussen te organiseren op specifieke terreinen van de hulpverlening. Om het onderlinge contact tussen de vrijwilligers te versterken worden er jaarlijks, naast een cultureel uitstapje, een drietal contactmiddagen gehouden.
Mocht u belangstelling hebben om onze huidige groep van 40 vrijwilligers te versterken, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon in uw woonkern.