Hoe werken wij?

De spil van de algemene hulpdienst zijn de contactpersonen. Tot hen kunt u zicht wenden met uw vraag om hulp. De contactpersoon benadert een vrijwilliger en brengt deze met u in contact. Zij vraagt van u alleen de informatie die nodig is om de juiste hulp te bieden. Hulp kan worden aangevraagd door uzelf, maar ook door familie, buren of bekenden. Vraag de hulp tijdig aan zodat wij deze adequaat kunnen organiseren.

In iedere kern van onze gemeente is een contactpersoon beschikbaar.


Voor Middelaar en Plasmolen:

Ans Wienhofen en Jeanine Vangangelt

06-38435265 (AHD Middelaar).

Voor Mook

Mevr. Els van Bergen

024 - 6961815

Voor Molenhoek

Mevr. Mimi van Eekelen

024 - 3584280

In 2012 is een hulppas uitgereikt onder alle huishoudens in onze gemeente. Op deze hulppas is een telefoonnummer vermeld: 06-44646686.
Indien u dit nummer belt, hoort u een antwoordapparaat dat de drie telefoonnummers van de contactpersonen doorgeeft. U kunt aansluitend de contactpersoon uit uw woonkern bellen.

De Algemene Hulpdienst heeft in zowel Middelaar alsook in Mook en in Molenhoek een uitleenrolstoel beschikbaar. U kunt een rolstoel aanvragen bij onze contactpersoon in uw woonkern. Bij het afhalen van de rolstoel wordt een waarborgsom gevraagd van € 10,00. Bij het terugbrengen van de (onbeschadigde) rolstoel wordt dit bedrag teruggegeven. Het uitlenen zelf is gratis.

 


vrijwilligers gezocht