Hoe werken wij?

De spil van de algemene hulpdienst zijn de contactpersonen. Tot hen kunt u zicht wenden met uw vraag om hulp. De contactpersoon bemiddelt tussen degene die om hulp vraagt en onze vrijwilligers. Zij vraagt van u alleen de informatie die nodig is om de juiste hulp te bieden. Hulp kan worden aangevraagd door uzelf, maar ook door familie, buren of bekenden. Indien mogelijk vragen wij u het verzoek om hulp tijdig aan te melden.

In iedere kern van onze gemeente is een contactpersoon beschikbaar.


Voor Middelaar en Plasmolen:

Mevr. Annie Braks

024 - 6962351

Voor Mook

Mevr. Els van Berge

024 - 6961815

Voor Molenhoek

Mevr. Mimi van Eekelen

024 - 3584280

In 2012 is een hulppas uitgereikt onder alle huishoudens in onze gemeente. Op deze hulppas is een telefoonnummer vermeld: 06-44646686.
Indien u dit nummer belt, hoort u een antwoordapparaat dat de drie telefoonnummers van de contactpersonen doorgeeft. U kunt aansluitend de contactpersoon uit uw woonkern bellen.

De Algemene Hulpdienst heeft in zowel Middelaar alsook in Mook en in Molenhoek een uitleenrolstoel beschikbaar. U kunt een rolstoel aanvragen bij onze contactpersoon in uw woonkern. Bij het afhalen van de rolstoel wordt een waarborgsom gevraagd van € 10,00. Bij het terugbrengen van de (onbeschadigde) rolstoel wordt dit bedrag teruggegeven. Het uitlenen zelf is gratis.

 


vrijwilligers gezocht