Duofiets

duofiets

 

Doelstelling:

De Algemene Hulpdienst wil door middel van van een duofiets, met elektrische trapondersteuning, mensen die niet zelf meer kunnen fietsen, weer laten genieten van onze mooie omgeving. Tot nader bericht kunnen we geen vrijwilligers inzetten om mee te fietsen.Tevens draagt de inzet van een duofiets bij aan de begeleiding en verbreding van sociale contacten en kan het gezien worden als een vorm van mantelzorgondersteuning. We moeten ons aan de overheidsregels houden. Als fietsers deze overtreden en beboet worden, dan is de bekeuring voor henzelf.

 

Het gebruik van de duofiets:

 

De duofiets is eigendom van de Algemene Hulpdienst Mook, Molenhoek en Middelaar.
Om de duofiets te reserveren dient minimaal de bestuurder of de duopassagier binnen de gemeente Mook en Middelaar te wonen.
De duofiets is verzekerd. In voorkomende gevallen kan aanspraak gemaakt worden op de persoonlijk WA verzekering van de huurder.

 

Het reglement:

 

 • Er moet zo voorzichtig en zorgvuldig mogelijk worden omgegaan met de duofiets.
 • De duofiets mag niet onbeheerd achtergelaten worden en moet altijd op slot gezet worden.
 • De huurder is gedurende de uitleenperiode verantwoordelijk voor de duofiets.
 • De bestuurder van de duofiets dient minimaal 18 jaar te zijn.
 • De gebruiker van de duofiets dient minimaal een WA verzekering te hebben.
 • De fiets mag niet getransporteerd worden.
 • Zandpaden en hellingen moeten worden gemeden.

 

Het reserveren van de duofiets:

 

 • Reserveringen dienen minimaal 2 dagen van te voren worden geboekt.
 • De fiets kan per dagdeel of voor een hele dag worden gereserveerd.
 • Eventueel afzeggen: zo snel mogelijk - jphmjanssen52@gmail.com
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de duofiets.

 

Mocht u het "project duofiets" financieel willen ondersteunen dan is uw bijdrage welkom op:
Rek.nr: NL55RABO0134390334
tnv. St. algemene hulpdienst Mook en Middelaar ;

 

Standplaats Molenhoek: Kandinsky College, Singel 124 Molenhoek (tuinhuisje tussen het hoofd- en bijgebouw)

Contactadres: jphmjanssen52@gmail.com (Jan)

 

Standplaats Mook: Prinses Amaliahof 2-4-6 (stalling van Mookerhof).

Contactadres:jphmjanssen52@gmail.com